SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

47.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 14. srpnja 2015. godine sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/15-01/1

Ur. broj: 2156-01-01-15-2

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr