SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

44.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 48/11, 49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/14), članak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstava iz članka 1. ovog Programa utrošiti će se za namjene iskazane u Tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Vrijednosti radova iskazane u Tabeli 1. utvrđene su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i sa primijenjenim cijenama za slične radove izvedene u 2014. i 2015. godini.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/240

Ur. broj: 2156/01-01/15-2

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

Tabela 1. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g. po namjenama i izvorima financiranja

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr