SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

40.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09 i 30/09 - ispravak, 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine donosi

IZMJENU PLANA
razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje
2015. - 2017. godine

Članak 1.

Članak 3. Plana razvojnih programa Grada opatije za razdoblje 2015.-2017. mijenja se i glasi:

»Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica s popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/11

Ur. broj: 2156-01/01-15-2

Opatija, 14. srpnja 2015.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr