SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD OPATIJA

39.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13 Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

IV. Završne odredbe

I. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/14-01/09

Ur. broj: 2156/01-03-15-2

Opatija, 14. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr