SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD KRK

30.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14), članak 29., mijenja se i glasi:

»Pomoć i njega u kući priznaje se starijoj osobi (Članak 3. Odluke) kojoj je prema procjeni Socijalnog vijeća potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć i njega u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog i osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe«.

Članak 2.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Pomoć i njega u kući osobi iz članka 29. stavak 1. i 2. priznaje se ako ispunjava sljedeće uvjete:

- Nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca;

- Nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;

- Nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava ili pokretanje postupka po službenoj dužnosti;

- Ako samac ili kućanstvo ispunjava uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke«.

Članak 3.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

- Organiziranje prehrane (priprema ili dostava gotovih obroka u kuću);

- Obavljanje kućanskih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremi obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i dr. potrepština);

- Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);

- Medicinska njega (tri sata tjedno);

- Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba«.

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Pomoć u kući pruža Centar za pomoć u kući, Dom socijalne skrbi, Centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi te fizičke osobe iz članka 172. Zakona o socijalnoj skrbi u skladu s uvjetima propisanim tim Zakonom«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 551-01/15-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-15-4

Krk, 16. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51500&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr