SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD ČABAR

12.

Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja grada Čabra 2015.-2020.

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja grada Čabra za razdoblje 2015.-2020. godine.

Članak 2.

Glavni cilj ovog dokumenta je definirati smjernice budućeg gospodarskog razvitka za razdoblje 2015-2020 i to kao komponente održivog razvitka, što znači da u promišljanju razvoja treba uvažavati ne samo ekonomske, već i socijalne i okolišne kriterije. Na taj će način Strategija biti usklađena sa višom razinom razvojnih dokumenata kojima je održivost jedna od ključnih pretpostavki definiranja budućnosti.

Kvalitetna analiza razvojnih čimbenika, stanja gospodarstva i proračuna, temelj je izrade matrice prednosti i nedostataka, kao i mogućnosti i prijetnje budućeg gospodarskog razvitka grada Čabra.

Članak 3.

Strategija razvoja grada Čabra 2015.-2020., sadržavati će sljedeća poglavlja:

1. UVOD

1.1. Svrha i ciljevi istraživanja

1.2. Metodologija

1.3. Struktura

2. PRIRODNI RESURSI, KULTURNA BAŠTINA I OKOLIŠ

2.1. Prirodni resursi

2.2. Kulturna baština

2.3. Stanje okoliša

2.4. Analiza prostornih obilježja (prostor, infrastruktura)

3. DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

3.1. Kretanja stanovništva

3.2. Strukturna obilježja stanovništva

4. STANJE GOSPODARSTVA

4.1. Financijski rezultati poduzetnika

4.2. Analiza imovine te investicijske aktivnosti

4.3. Procjena bruto dodane vrijednosti i bruto domaćeg proizvoda gospodarstva

4.4. Dinamika tržišta rada

4.5. Analiza ključnih gospodarskih djelatnosti

5. PRORAČUN

4.1. Ocjena fiskalnog položaja

4.2. Konsolidirani proračun

4.3. Zaduženost i fiskalni rizici

6. SWOT ANALIZA

7. VIZIJA

8. RAZVOJNI CILJEVI I PRIORITETI

9. MJERE I PROJEKTI

10. IZVORI FINANCIRANJA

11. ZAKLJUČAK

Članak 4.

Sredstva za izradu Strategije razvoja grada Čabra osigurana su u Proračunu grada Čabra za 2015. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/03

Ur. broj: 2108-01/1-15-1

Čabar, 23. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr