SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD CRIKVENICA
7

7.

Na temelju članaka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 25. Statuta Grada Crikvenica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 36. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2005. godine, donijelo je

MJERILA
za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja
i naobrazbe na području Grada Crikevnice za
2005. godinu

Članak 1.

Dječji vrtić »Radost« Crikvenica djelatnost predškolskog odgoja obavlja na području Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Za programe na području Grada Crikvenice sredstva osigurava Grad Crikvenica

Za programe na području Općine Vinodolske sredstva osigurava Općina Vinodolska na temelju Sporazuma o financiranju.

Članak 2.

Za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja dio sredstva se osigurava u državnom proračunu.

U Dječjem vrtiću »Radost« ta se sredstva odnose na posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju i program predškole.

O načinu raspolaganja sredstvima i mjerila za sufinanciranje pojedinih programa propisuje ministar prosvjete i športa.

Članak 3.

Mjerilo za utvrđivanje potrebnih sredstava je ekonomska cijena pojedinog programa koju određuje Grad Crikvenica u skladu s mjerilima koja donosi predstavničko tijelo županije.

Ekonomska cijena smještaja djece u dječji vrtić obuhvaća sljedeće troškove:

1. izdatke za zaposlenike

2. prehranu djece

3. materijalne troškove - materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekata i opreme, prijevoz djece

4. nabava sitnog inventara, namještaja i opreme.

Članak 4.

Ekonomske cijene smještaja djece u vrtić po programima:

- za redovni 10-satni jaslični program - 2.332,44

- za redovni 10-satni vrtićni program - 1.681,45

- za redovni 5,5-satni program s ručkom - 1.232,16

- za redovni 5,5-satni program bez ručka - 1.020,49

- za posebni 5-satni program - 6.450,52

- za program predškole -331,40

Članak 5.

Udio roditelja u odnosu na ekonomsku cijenu

- za jaslične programe je 32,3 %

- za redovne programe,je 36,0 %

- za posebne programe je 5,0 %

- za programe predškole 50,0 %.

Članak 6.

Utvrđene ekonomske cijene primjenjuju se od 1.siječnja do 31. prosinca 2005. god., a eventualnu korekciju početkom pedagoške 2005/2006. god. odobrit će Gradsko vijeće Grada Crikvenice na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica i Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice.

Članak 7.

Troškove smještaja djece u Dječji vrtić snose osnivač ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić.

Dječji vrtić »Radost« Crikvenica naplaćuje svoje usluge od roditelja - korisnika usluga sukladno ovim Mjerilima i na žiroračun Dječjeg vrtića sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 8.

Za djecu slabijeg socio-ekonomskog stanja dio cijene programa podmiruje se iz socijalnog programa prema utvrđenim mjerilima.

Kriterij za dio troškova koji se podmiruje iz socijalnog programa:

1. 50% za dijete invalida Domovinskog rata

2. 50% za treće dijete istog roditelja u vrtiću

3. 50% za zimski ispis (siječanj)

4. 50% za ljetni ispis (srpanj i kolovoz)

5. 25% za drugo dijete istog roditelja u vrtiću

6. 25% za dijete samohranog roditelja

7. 15% za izostanak djeteta zbog bolovanja ili godišnjeg odmora dužeg od mjesec dana

8. 7% za izostanak djeteta zbog bolovanja ili godišnjeg odmora dužeg od dva tjedna

Članak 9.

Troškove kraćih specijaliziranih programa koje Dječji vrtić provodi prema interesima djece i roditelja snose sami korisnici programa.

Članak 10.

Ova Mjerila objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. siječnja 2005.godine.

Klasa: 601-01/04-01/31

Ur. broj: 2107/01-01-05-5

Crikvenica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr