SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD ČABAR

10.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2015. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA ČABRA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Izmjenom programa utvrđuje se izgradnja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2015 godini, izvori financiranja, te planirani radovi i projekti s planiranim iznosima.

Članak 2.

Ovaj Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/50

Ur. broj: 2108-03/4-14-2

Čabar, 9. srpnja 2015..

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr