SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD ČABAR

9.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2015. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA ČABRA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Izmjenom programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2015. godini, utvrđuju se izvori financiranja, vrsta poslova održavanja te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/51

Ur. broj: 2108-03/4-14-2

Čabar, 9. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr