SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD ČABAR

8.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
GRADA ČABRA ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2015/2 U 2015/3

Članak 1.

II. Izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2015. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun grada Čabra za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur. broj: 2108-03/1-15-2

Čabar, 9. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, v. r.

Odluka u PDF formatu   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr