SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

117.

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 19. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne škole
za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

Članak 1.

Mijenja se sjedište Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka s dosadašnje adrese Braće Branchetta 11a, Rijeka na novu adresu Jože Vlahovića 10, Rijeka.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-21

Rijeka, 16. srpnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr