SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD CRIKVENICA
7

6.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini (»Narodne novine« broj 185/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 36. sjednici održanoj 09. ožujka 2005. godine donijelo je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih
škola Grada Crikvenice za 2005. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2005. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2005. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 600-01/05-01/05

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v.r.

TABLICA

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2005. godinu (u kunama)

R.b. Škola Opis Vrijednost

1 V. Nazor Rekonstrukcija sanitarnog čvora 180.000

2 V. Nazor Ulaganje u OŠ Jadranovo 15.000

3 V. Nazor Ostali instrumenti, uređaji i

strojevi 8.000

4 V. Nazor Sportska oprema 10.000

5 V. Nazor Glazbeni instrumenti i opreme 2.000

6 V. Nazor Oprema 19.444

7 Z. Car Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 20.000

8 Z. Car Sportska oprema 3.000

9 Z. Car Računala i računalna oprema 10.000

10 V. Nazor Knjige u knjižnici 12.000

11 Z. Car Knjige u knjižnici 5.000

12 V. Nazor Uredski namještaj 5.000

13 V. Nazor Ostala uredska oprema 5.000

14 V. Nazor Radio i TV prijemnici 3.000

15 V. Nazor Telefoni i ostali komunikacijski

uređaji 1.000

16 V. Nazor Oprema za grijanje, ventilaciju i

hlađenje 5.000

17 V. Nazor Oprema za protupožarnu zaštitu

(osim vozila) 3.000

18 Z. Car Uredski namještaj 5.000

19 Z. Car Ostala uredska oprema 7.500

20 Z. Car Telefoni i ostali komunikacijski

uređaji 3.000

21 Z. Car Oprema za grijanje, ventilaciju i

hlađenje 8.000

22 Z. Car Oprema za održavanje prostorija 4.000

23 Z. Car Oprema za protupožarnu zaštitu

(osim vozila) 2.000

24 Z. Car Uređaji 1.000

25 Z. Car Računalna oprema 28.294

26 Z. Car Ulaganje u računalne programe 10.000

27 Z. Car Uredski namještaj za djecu s

teškoćama u razvoju 1.000

28 Z. Car Oprema za djecu s teškoćama u

razvoju 16.000

29 Z. Car Ostali instrumenti, uređaji i

strojevi za djecu s tešk. 7.000

30 Z. Car Oprema za program informatike 11.705

31 V. Nazor Ulaganja u računalne programe 5.000

32 V. Nazor Računala i računalna oprema 12.000

33 V. Nazor Oprema školske knjižnice 20.000

34 Z. Car Dovršetak školskog igrališta 20.000

35 V. Nazor Ulaganje u školsku sportsku

dvoranu 45.000

36 V. Nazor Ulaganje u kabinet biologije i

kemije 20.000

U K U P N O 532.943

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr