SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD CRIKVENICA
7

3.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članka 25. alineja 15. i članka 47. stavak 1. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 36. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada
Crikvenice

Članak 1.

U članku 14. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/03, 10/04 i 26/04) u stavku 2. brišu se riječi: »,na vrijeme od četiri godine«.

Članak 2.

U članku 24. Odluke stavak 6. se briše.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-01/04-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Nikola Šaban,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr