SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

40.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13.) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09, 40/09,18/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 22. sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru novog člana Odbora za komunalne
poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

Za člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša umjesto pok. Branka Tomaša imenuje se Darko Troskot.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

KLASA:021-05/15-01/05

URBROJ:2170-05-06/1-15-12

Kastav, 2. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr