SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

39.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 2. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Radne zone Žegoti

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Radna zona Žegoti.

Radna zona Žegoti nalazi se unutar granica obuhvata određenim Prostornim planom uređenja Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 21/03 i 14/ 06, 13/10 i 16/ 13), a na području obuhvata određenog ovom Odlukom.

Članak 2.

Radna zona Žegoti obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini Kastav:

3684, 3685, 3686, 3693, 3697, 3698, 3702, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3718, 3783, 3787, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3827, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3865,3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3872, 3874, 3875,3876, 3879, 3880, 3881, 3882, 3985, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992,3993, 3995, 3996, 3998, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4012, 4013, 4015, 4019, 4020, 4021, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4206, 4210, 3682/1, 3682/2, 3683/1, 3683/2, 3683/3, 3689/1, 3689/2, 3689/3, 3691/5, 3691/6, 3691/8, 3692/1, 3694/1, 3694/2, 3695/1, 3695/2, 3696/1, 3696/2, 3696/3, 3696/4, 3700/1, 3700/3, 3703/2, 3703/3, 3703/4, 3703/5, 3704/3, 3705/1, 3705/3, 3706/1, 3706/2, 3706/3, 3717/1, 3782/2, 3784/1, 3784/2, 3784/3, 3785/1, 3785/3, 3786/3, 3789/2, 3789/3, 3789/4, 3795/1, 3795/3, 3795/4, 3795/7, 3797/2, 3799/1, 3809/1, 3809/2, 3810/1, 3810/2, 3810/4, 3811/1, 3811/2, 3811/3, 3812/1, 3812/2, 3818/1, 3818/2, 3818/4, 3819/1, 3820/1, 3826/1, 3826/2, 3826/3, 3828/1, 3828/2, 3839/2, 3840/2, 3994/1, 3994/2, 3997/1, 3997/2, 3999/1, 3999/2, 3999/3, 4000/1, 4000/2, 4001/1, 4001/2, 4011/1, 4011/2, 4014/1, 4014/2, 4014/3, 4016/1, 4016/2, 4016/3, 4016/4, 4017/1, 4017/2, 4018/1, 4018/2, 4018/3, 4022/2, 4033/1, 4033/2, 4193/2, 4199/2, 4201/2, 4202/1, 4202/2, 4202/3, 4204/2, 4204/3, 4205/2, 4207/2, 4208/3, 4209/1, 4209/3, 4209/4, 4209/5, 4209/7, 4209/8, 4214/2, 8403/2, 8403/3, 8403/4, 8409/1, dio 3690, dio 3713, dio 3714, dio 3780, dio 3781, dio 3842, dio 3863, dio 3883, dio 3884, dio 3897, dio 3964, dio 3986, dio 4007, dio 4008, dio 4009, dio 4010, dio 4023, dio 4024, dio 4025, dio 4143, dio 4144, dio 4148, dio 4149, dio 4150, dio 4194, dio 4196, dio 4197, dio 4198, dio 4200, dio 8410, dio 3691/7, dio 3782/1, dio 3795/2, dio 3796/1, dio 3799/2, dio 3809/3, dio 3839/1, dio 3840/1, dio 4022/1, dio 4027/3, dio 4151/1, dio 4193/1, dio 4199/1, dio 4201/1, dio 4208/1, dio 4214/1, dio 8403/1, dio 8409/3.

Članak 3.

Radna zona Žegoti obuhvaća ukupnu površinu od 29,91 ha, a nalazi se na području koje obuhvaća površinu između planiranog koridora županijske ceste Orehovica-Viškovo- Kastav-Matulji-Vela Učka i područja Bani i Žegoti.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja Radne zone Žegoti je Grad Kastav.

Članak 5.

Područje Radne zone Žegoti je djelomično izgrađeno.

Gradnja unutar Radne zone Žegoti te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 6.

Namjena Radne zone Žegoti je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te trgovinu i skladištenje.

Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti.

Članak 7.

Sastavni dio ove Odluke čine sljedeći prilozi:

1.Skica obuhvata Radne zone Žegoti ucrtana na katastarskoj podlozi,

2.Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 21/03 i 14/ 06, 13/10 i 16/13)

Prilozi iz stavka 1. ovoga članka nisu predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/05

URBROJ:2170-05-06/1-15-11

Kastav, 2. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr