SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
GRAD KASTAV

38.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 urednički pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 22. sjednici održanoj 2. srpnja 2015. godine, donijelo je

II. Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2 / 15 i 18/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2015. godine je sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-15-10

Kastav, 2. srpnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr