SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD CRIKVENICA
7

2.

Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/04) i članka 40. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 36. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnoga interesa za
Grad Crikvenicu

Članak 1.

Utvrđuje se da su od posebnog interesa za Grad Crikvenicu (u daljnjem tekstu: Grad) trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada u kojima Grad ima poslovne udjele ili dionice, kako slijedi:

1. GKTD »Murvica« d.o.o.,Trg Stjepana Radića 1, Crikvenica,

2. KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o., Trg Vinodolskog zakonika 1, Novi Vinodolski.

3. Zračna luka »Rijeka« d.o.o., Hamec 1, Omišalj,

4. Radio DJ, d.o.o., Petra Preradovića 1, Crikvenica,

5. »Jadran« d.d., Bana Jelačića 16, Crikvenica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-01/04-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-05-4

Crikvenica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr