SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

104.

Na temelju članka 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju (»Narodne novine« broj 130/11), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Osnovne škole Frane Petrića,Cres, dana 29. lipnja 2015. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za
povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj školi
Frane Petrića, Cres

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2015./2016. godini, kako slijedi:

-godišnja participacija roditelja/skrbnika za prvo dijete iznosi 1.600,00 kn,

-godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo dijete iznosi 800,00 kn,

-za treće i svako daljnje dijete participacija se ne naplaćuje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/24

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-23

Rijeka, 29. lipnja 2015.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr