SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
GRAD RAB

75.

Na temelju članka 19., stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 24/13 i 152/14), članka 23. stavak 5. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/12), te članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog
vijeća Grada Raba

Članak 1.

Dužnosti člana Socijalnog vijeća Grada Raba razrješuje se MARTINA HORVATIĆ, dipl. soc. radnik.

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuju se IVA BIŠKUP, mag. act. soc..

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/05

URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-6

Rab, 19. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=941&mjesto=51280&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr