SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
GRAD RAB

74.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08., 25/12. i 147/ 14.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09., 13/13., 31/13.- pročišćeni tekst i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA RABA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/10., 21/10. i 38/11.) članak 12. mijenja se i glasi:

»Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju: državni organi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi organi, obveznici iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, domovi zdravlja, centri za socijalnu skrb, humanitarne organizacije, neprofitna udruženja građana, registrirane političke stranke, svi obveznici koji djelatnost obavljaju u staroj gradskoj jezgri isključivo tijekom cijele godine. Oslobođeni su od plaćanja i obveznici novoosnovanih tvrtki u prvoj godini obavljanja djelatnosti.«

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Porez na korištenje javnih gradskih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem ugovora o korištenju javne površine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 023-06/15-01/05

URBROJ: 2169-01-01-04-02/4-015-2

Rab, 19. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=941&mjesto=51280&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr