SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

94.

Na temelju članka 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine« broj 17/07 i 31/13), članka 28. točka 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština na 18. sjednici od 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Kristina Posilović- za članicu

Henriet Bilandžić- za zamjenicu

2.Ivanka Bralić- za članicu

Marijana Koščić- za zamjenicu

3.Gordana Saršon- za članicu

Jasna Mamuza- za zamjenicu

4.Gordana Kovačević- za članicu

Lara Bressan Antonina- za zamjenicu

5.Irene Gregorović-Filipčić- za članicu

Miomira Milovanović- za zamjenicu

6.Milena Kraljević- za članicu

Helena Zagorac- za zamjenicu

7.Jadranka Tomašić- za članicu

Danijela Almesberger- za zamjenicu

8.Sanja Tamarut- članica Županijske skupštine, za članicu

Marko Mataja-Mafrici- član Županijske skupštine, za
zamjenika

9.Ljiljana Mataija-Gulić- koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, za članicu.

Članak 2.

Predsjednicu i potpredsjednicu Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici.

Povjerenstvo je konstituirano izborom predsjednice.

Članak 3.

Mandat članica Povjerenstva je četiri godine računajući od dana imenovanja.

Članak 4.

Članice Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 18/05, 19/06 i 48/09).

Članak 5.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-25

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr