SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

87.

Na temelju članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. i 85. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 5. Ugovora broj 1/14 MP i Aneksa broj 1. Ugovora broj 1/14 MP o sufinanciranju izrade Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama Primorsko-goranske županije,Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 18. sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju Regionalnog programa uređenja
i upravljanja morskim plažama na području
Primorsko-goranske županije

I.

Usvaja se Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije, izrađen od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (u daljnjem tekstu: Regionalni program).

II.

Regionalni program predstavlja polaznu osnovu i stručnu podlogu za izradu lokalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području gradova i općina Primorsko-goranske županije.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da Regionalni program objavi na službenoj web stranici Primorsko-goranske županije u roku osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-11

Rijeka, 24. lipnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr