SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

22.

Na temelju članka 19. stavak 1. alineja 13. i članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - Pročišćeni tekst), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2015. god., donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru

Članak 1.

Članak 4. Odluke o javnom redu i miru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Nije dopušteno javne površine upotrebljavati za sport i igru, ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene. Zabranjeno je obavljanje grupnih sportskih aktivnosti na uređenim i neuređenim javnim plažama kao što su kayaking, ronjenje s bocama i slične aktivnosti pri kojima se koristi glomazna oprema i zauzima javna površina, osim na za to označenim mjestima i uz suglasnost općinskog načelnika.«

Članak 2.

U članku 6. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Osim na za to označenim mjestima zabranjeno je kupanje i sunčanje na svim javnim uređenim i neuređenim plažama bez donjeg dijela kupaćeg kostima.«

Članak 3.

U članku 7. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Zabranjeno je na javnim površinama dijeljenje letaka i ostalog reklamnog materijala bez odobrenja Općinskog načelnika.«

Članak 4.

U članku 16. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi«, mogu emitirati glazbu do 1.00 sat svakim danom.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

Iznimno, ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu emitirati glazbu sukladno radnom vremenu, te sukladno posebnim propisima.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

Buka elektroakustičnih i akustičnih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno posebnim propisima, kako se ne bi narušavao mir okolnih stanara.»

Članak 5.

Članak 17. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nije dopušteno zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred trgovina, pekara i ugostiteljskih objekata radi konzumacije alkoholnih ili bezalkoholnih pića i to u vremenu od 24.00 do 6.00 sati.«

Članak 6.

U članku 21. Odluke stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako bez odobrenja nudi na prodaju i prodaje razne proizvode, te dijeli letke i ostali reklamni materijal (čl. 7. st. 2. i st. 3. Odluke),«

U članku 21. Odluke stavak 1. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. ako dopusti zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred trgovina, pekara i ugostiteljskih objekata radi konzumacije alkoholnih ili bezalkoholnih pića i to u vremenu od 24,00 do 6,00 sati. (čl.17)«

U članku 21. Odluke stavak 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako ulazi u poslovne prostorije u kupaćem kostimu, kupa se na javnim uređenim i neuređenim plažama bez donjeg dijela kupaćeg kostima. ( čl. 6. Odluke),«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-02/1

URBROJ: 2142/05-01-15-17

Malinska, 3. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr