SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD RAB

27.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine, donijelo je

IZMJENU STATUTA GRADA RABA

Članak 1.

U Statutu Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) u članku 2. stavku 2. riječi »Barbat na Rabu« zamjenjuju se riječju »Barbat«.

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/04

URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-1

Rab, 2. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=939&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr