SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD OPATIJA

27.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine donosi:

Odluku o dopuni
Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Opatije (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 5/15, dalje: Odluka) na kraju članka 6. dodaju se alineje:

-potreba za izmjenom obuhvata i uvjeta gradnje za luku Opatija,

-nedovoljno jasno određene mogućnosti/ograničenja za izgradnju/postavu antenskih sustava mobilne telefonije,

-za garažu Tržnica razmotriti mogućnost smještaja i stambene namjene u sklopu garažne građevine.

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaju se alineje:

-razmotriti izmjenu obuhvata luke Opatija,

-razmotriti mogućnosti/ograničenja za izgradnju/ postavu antenskih sustava mobilne telefonije,

-za garažu Tržnica razmotriti mogućnost smještaja i stambene namjene u sklopu garažne građevine.

Članak 3.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/15-01/12

Urbroj: 2156/01-01-15-2

Opatija, 2. lipnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. Viktor Peršić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr