SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 19. Srijeda, 3. lipnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (SN PGŽ br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju Suglasnosti za sklapanje Ugovora
o partnerstvu s Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na projektu

»Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području
aglomeracije Mali Lošinj-predio Poljana«

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja daje suglasnost za sklapanje Ugovora o partnerstvu s prijaviteljem Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. koja je prijavitelj projekta na Operativni program »Zaštita okoliša« 2007.-2013. godine, prioritet 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama, na Poziv na dostavu prijedloga projekta »Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje BR.EN.2.1.16. s projektom »Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj-predio Poljana«.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja za sklapanje Ugovora o partnerstvu s Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na projektu »Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj-predio Poljana«.

Članak 3.

Vrijednost investicije utvrdit će se postupkom javne nabave, a prema projektantskoj vrijednosti ista iznosi 4.271.016,42 kuna bez PDV-a.

Sredstva za provedbu investicije osigurat će se iz sljedećih izvora:

Kohezijski fond s 85% od iznosa prihvatljivih izdataka

Hrvatske vode s 5% od iznosa prihvatljivih izdataka

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. s partnerom Gradom Malim Lošinjem 10% od iznosa prihvatljivih izdataka te sve neprihvatljive izdatke (PDV).

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove investicije u skladu s člankom 3. stavak 2. ovog Ugovora osigurat će se u Planu poslovanja prijavitelja Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za 2015. i 2016. godinu kao i Proračunu Grada Malog Lošinja za 2015. i 2016. godinu.

Članak 5.

Postupak javne nabave provest će Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/15-01/23

URBROJ: 2213/01-01-15-8

Mali Lošinj, 28. svibnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr