SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

41.

U skladu sa člankom 16., člankom 22., člankom 31. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj(»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/10, 10/11, 8/13 i 18/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, temeljem zajedničkog prijedloga Upravnog odjela i Lošinj usluga d.o.o.,dana 20. svibnja 2015. godine, donio je:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni »Općih uvjeta o javnim
parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje«

Članak 1.

U Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje u daljem tekstu Opći uvjeti(»Službene novine PGŽ« broj 22/2013 , 24/2013 , 4/2014 ,15/2014) Članak 6. mijenja se i sada glasi:

»Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se ovisno o parkiralištu i vremenu parkiranja (sezona ili izvan sezone ) sukladno prikazu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 340-01/15-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-15-1

Mali Lošinj, 20. svibnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr