SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

84.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11 i 8/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici, održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med., kao predstavnik poslodavaca u zdravstvu (Kliničkog bolničkog centra Rijeka), razrješuje se se dužnosti člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. imenuje se za člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije, kao predstavnik poslodavaca u zdravstvu (Kliničkog bolničkog centra Rijeka).

Članak 3.

Novoimenovanom članu iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana iz članka 1. koji je ovom Odlukom razrješen.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-73

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr