SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09 i 14/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu provedbe javnog
natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na
području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/10 i 9/14), u članku 3., stavku 1., podstavak 7. mijenja se i glasi:

»Pismo namjere poslovne banke ili Hrvatskog lovačkog saveza da će isti izdati garanciju za uredno izvršenje ugovornih obveza i to u visini iznosa ponuđene godišnje lovozakupnine, a koji iznos se poslovna banka ili Hrvatski lovački savez obvezuje isplatiti na prvi pisani zahtjev korisnika garancije (Županije) i to u slučaju otkaza ili raskida ugovora sukladno odredbama Zakona o lovstvu.«

Članak 2.

U članku 9., iza stavka 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Prije zaključivanja ugovora o zakupu zajedničkog lovišta, odnosno dodatka ugovoru o zakupuzajedničkog lovišta, najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti jedan od sljedećih instrumenata osiguranja za uredno izvršavanje zakupa: garanciju banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s avalom Hrvatskog lovačkog saveza u visini iznosa godišnje lovozakupnine.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-67

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr