SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 7. travnja 2015. godine (KLASA: 341-01/15-02/20, URBROJ: 2179/1-07-02/1-15-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje
luke posebne namjene, sidrište Maračol,
otok Unije, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj koja uključuje gospodarske djelatnosti:

-priveza i odveza 50 plovila na sidrištu,

-usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Izgradnja na pomorskom dobru uključuje postavljanje sidrenog sustava za 50 plovila.

Investicijsko ulaganje za period od 10 godina iznosi najmanje 210.000,00 kuna, od čega u prvoj godini trajanja koncesije iznosi najmanje 100.000,00 kuna, odnosno najmanje 165.000,00 kuna u prvih 5 godina.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Malom Lošinju.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je na kopiji katastarskog plana, a u naravi predstavlja dio akvatorija sidrišta Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj ukupne površine 14.225 m2, a sastoji se od 2 bazena, jednog s površinom od 6.936,40 m2, te drugog s površinom od 7.288,21 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-54

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr