SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Na temelju članka 9. stavka 1. i članka 14. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 118. stavka 2. alineja 8. i članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,94/13 i 154/14), članka 28. točke 23 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
odavanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka za osnivanjem
Područnog osnovnoškolskog glazbenog odjela Krk

I.

Daje se suglasnost Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka za osnivanjem Područnog osnovnoškolskog glazbenog odjela Krk, a temeljem odluke Školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka sa sjednice od 26. ožujka 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-15-36

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr