SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

65.

Na temelju članka 37., stavak 4. i članka 39., stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (»Službene novine«« broj 36/14), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine, donijela je

»IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (»Službene novine« 36/14) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu, B. Račun financiranja za 2015. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-25

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr