SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05- pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 I 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Izvorni Tekući Ostvarenje Indeks

OznakaNaziv plan (1.) plan (2.) (3.) (3./2.)

I.

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste utvrdilo na 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-24

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr