SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

12.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), općinski načelnik Općine Baška, 27. travnja 2015. godine, donio je

II. izmjene i dopune
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2015. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2015. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/14, 06/15), u točki IV., podtočka 2.2.1. mijenja se i, umjesto »pripadajuće terase objekata«, sada glasi: »pripadajuće terase ugostiteljskih objekata«.

Podtočka 4. »ostalo«, briše se.

II.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 342-01/14-01/54

URBROJ: 2142-03-02/1-15-10

Baška, 27. travnja 2015.

OPĆINA BAŠKA

Načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr