SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN RH br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/ 13, 158/13 i 92/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 40/10) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. riječ »parkirališta« zamjenjuje se riječima »parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javno parkiralište)«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 4. riječ »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće«.

Članak 3.

U članku 11., stavku 2. riječ »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće«.

Članak 4.

U članku 12., stavku 1. riječi »Gradonačelnik Odlukom o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja« zamjenjuju se riječima »Gradsko vijeće«.

Članak 5.

U članku 35. u zagradi iza oznake »67/08« dodaje se zarez i oznake »48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14«.

Članak 6.

U cijelom tekstu Odluke riječi »Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-01/15-01/10

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 14. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik:
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr