SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

62.

Na temelju članka 52. točke 23. i članka 69. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14), župan Primorsko-goranske županije dana 11. svibnja 2015. godine, donio je

IZMJENU
Poslovnika o radu župana
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 24. Poslovnika o radu župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14) stavak 1. mijenja se i glasi:

O radu Kolegija vodi se zapisnik.

Stavci 7. i 8., brišu se.

Članak 2.

Ova Izmjena Poslovnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/18

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-5

Rijeka, 11. svibnja 2015.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr