SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

5.

Na temelju odredbi članka 14. stavak 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN br 26/11, 12/12, 126/12, 48/13- pročišćeni tekst) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 34/ 09-ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2015. godine usvojilo je sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Mrkopalj

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Mrkopalj, u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

II.

Pravne osobe iz stavka I. ove odluke su:

Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj, Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Komunalac d.o.o. Delnice, Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice, Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01

Urbroj: 2112-05-01-15-15

Mrkopalj, 17. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr