SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

30.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.g. mijenja se članku 26. stavak 2. tako da isti sada glasi:

»Tekuće otplate duga, iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2015. godinu u iznosu od 1.601.000,00 kuna, pripadajuće kamate u iznosu od 355.000,00 kn i naknada u iznosu od 50.000,00 kn, iskazane u razdjelu 002 općinska uprava, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima«.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.g. stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2015.g. (Službene novine broj 38/14) ostaju nepromijenjene i na snazi.

KLASA: 021-05/15-01/04

URBROJ: 2170-03-15-01-14

Čavle, 29. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr