SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

29.

Temeljem članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14) i članka 29. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14 i 26/14.) Općinsko vijeće Općine Čavle je na svojoj sjednici održanoj 29.travnja 2015. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju i raspodjeli rezultata Općine Čavle
za 2014. god.

Članak 1.

Rezultat tekuće godine utvrđen je na način kako je propisano člancima 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Potrebno je izvršiti prebijanje viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i i manjak prihoda od nefinancijske imovine, te višak primitaka od financijske imovine i manjak prihoda od financijske imovine) uz uvažavanje izuzetaka propisanih člankom 82. Pravilnika.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922-višak/ manjak prihoda koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2014. godine utvrđena su kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 021-05/15-01/04

Urbroj: 2170-03-15-01-6

Čavle, 29. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr