SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2015.
OPĆINA ČAVLE

23.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne Novine« br. 125/ 11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj: 20/14, 26/14) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (SN PGŽ 25/12, 4/14) mijenja se članak 27 tako da sada isti glasi:

»Visinu početne mjesečne zakupnine poslovnog prostora čini umnožak površine poslovnog prostora, koeficijenta vrste djelatnosti i vrijednosti boda.

Vrijednost boda posebnom odlukom utvrđuje Općinski načelnik«.

Članak 2.

Iza članka 28. dodaje se člana 28 a: koji glasi:

«Za početni iznos mjesečne zakupnine dom »Sušak« na Platku, Planinarski dom na Platku, prostor u Čitaonici Grobnik, Grobnik 40, poslovni prostor u prizemlju Kaštela Grobnik, Grobnik bb, određuju se posebni kriteriji i to:

-dom »Sušak« na Platku određuje se zakupnina
od 4.000,00 kn;

-Planinarski dom na Platku određuje se zakupnina
od 7.000,00 kn;

-prostor u Čitaonici Grobnik, Grobnik 40 određuje
se zakupnina od 1.000,00 kn,

-prostor u prizemlju kaštela Grobnik, Grobnik bb, određuje se zakupnina od 500,00 kn.

Za prostore iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se koeficijenti vrste djelatnosti utvrđeni člankom 28.«

Članak 3.

U članku 29. u stavku 1. iza riječi »članku 28«. dodaje se » i članku 28 a«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Općinsko vijeće može osloboditi najmoprimca plaćanja najma poslovnog prostora, sukladno članku 28 i 28 a. ove Odluke, u cijelosti, ukoliko se obavlja djelatnost u prostorima i na način od interesa za Općinu Čavle«.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak. 5.

Sve ostale odredbe osnovne Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (Službene novine broj 25/12) kao i Odluke o dopuni odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (Službene novine 4/2014) ostaju na snazi.

KLASA: 021-05/15-01/04

URBROJ: 2170-03-15-01-15

Čavle, 29. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=935&mjesto=10008&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr