SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA LOPAR

10.

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09 i 55/13) i članka 22. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/01 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 27. travnja 2015. donijelo je

ODLUKU
O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE

Članak 1.

Odluka o dozvoljenom prekoračenju dopuštenih razina buke, u daljnjem tekstu Odluka, određuje ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke, uvjete prekoračenja te putove dolaska i odlaska sudionika događanja.

Članak 2.

Odluka se odnosi na prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste i to za slijedeće lokacije:

1. Lopar Rtić područja iz članka 1. ove Odluke obuhvaća slijedeće lokacije :

-Šetnica (od Rtića do trgovine Lukovac, od Rtića do Rajske plaže uz kanal)

-Autobusno okretište Rtić

-ZRC Lopar

2. Melak Lopar područja iz članka 1. ove Odluke obuhvaća slijedeće lokacije :

-nasip Melak i luka otvorena za javni promet Melak I i Melak II

3. Plaže Lopar područja iz članka 1. ove Odluke obuhvaća slijedeće lokacije :

-Plaža Livačina do nerazvrstane ceste prema luci otvorenoj za javni promet San Marino

-Podkošino do ulaza u autokamp San Marino,

-Rajska plaža uključujući i prostor šetnice ispred hotelskog naselja San Marino

4. Lopar radna zona Sorinj

5. Luka otvorena za javni promet San Marino

Članak 3.

Odluka se odnosi na dane unutar vremenskog perioda od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, do 02,00 sata idućeg dana.

Članak 4.

Odlukom dozvoljena razina buke iz članka 2. i 3. iznosi LAeq = 75 dB (A), T = 15min

Članak 5.

Buka koja nastaje uslijed događanja iz članka 2. ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 6.

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika događaja iz članka 2. su prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake.

Iznimno iz stavka 1. ovog članka, propisnim znakovima zatvoreni ili regulirani od strane policije i/ili propisno označenih redara.

Članak 7.

Događaj od interesa za Općine Lopar, a koji nisu unutar okvira ove Odluke, nositelj izvršne vlasti (Načelnik/ca), a u svrhu održavanja događaja iz stavka 1. ovog članka, će pismenom Odlukom (Zaključkom/Rješenjem) promijeniti granice iz članka 2., vremenski period iz članka 3. i dopuštenu razinu buke iz članka 4.

Članak 8.

Komunalno redarstvo Općine Lopar provodi nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke isključivo na područjima i u vremenskom razdoblju koji su navedeni ovom Odlukom.

Nadležnost komunalnog redarstva utvrđena Zakonom o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcija kao nadležnog državnog tijela sukladno odredbama Zakona.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:011-03/15-01/01

Ur.broj:2169/02-01-15-05

Lopar, 27. travnja 2015.

OPĆINA LOPAR OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Damir Paparić, prof.v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr