SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

37.

Na temelju članka 19., stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst zakona (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članaka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 24/13 i 152/14), članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 41/12), te članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju Socijalnog
vijeća Grada Raba

Članak 1.

Odlukom o razrešenju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba razrješuje se i imenuje pet (5) članova Socijalnog vijeća Grada Raba.

Djelokrug rada Socijalnog vijeća Grada Raba utvrđen je člankom 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 41/12).

Socijalno vijeće Grada Raba na sastanku, sazvanom temeljem Poslovnika o radu Socijalnog vijeća, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Raba, donosi odluku o ostvarivanju prava Korisnika na dobivanje jednokratne novčane pomoći.

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuju se:

-KRISTINA DUNDOVIĆ, dipl. oec.,

-IVO KORDIĆ, upravni referent,

-MARTINA HORVATIĆ, dipl. soc. radnik,

-MARIJAN RIBARIĆ, ing.,

-JOSIP POLDAN, umirovljenik.

Članak 3.

Vijeće će na svom prvom sastanku imenovati predsjednika i zamjenika, sukladno Poslovniku o radu Socijalnog vijeća Grada Raba.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 29/13) i Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijanog vijeća Grada Raba (»Službene novine PGŽ« 16/14).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-15

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr