SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

36.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10), članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 24. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Grada Raba

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublaživanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Raba, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba imenuju se:

1.DENIS DEŽELJIN, zamjenik gradonačelnika Grada Raba, načelnik Stožera

2.ŽELJKO PERAN, predsjednik Gradskog vijeća Grada Raba, član

3.ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO, predstojnik Ispostave Rab, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

4.CHRISTIAN GRCE, kapetan Ispostave Rab, Lučke kapetanije Rijeka, član

5.DADO KRSTINIĆ, načelnik Policijske postaje Rab, član

6.LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka, članica

7.HARI ČIPČIĆ, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Raba i direktor TD »Dundovo«, član

8.DAMIR BRUSIĆ, direktor TD »Vrelo«, član

9.VOISLAV MARČIĆ, v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, član

10.DAMIR KAŠTELAN, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Raba, član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Upravni odjel za financije i poslove ureda grada.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/13).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-14

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr