SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

34.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 22. i 26. stavak 3. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o naknadama troškova za rad vijećnika
Gradskog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću Grada Raba ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 1.875,00 kuna bruto.

Članak 2.

Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Raba pripada mjesečna naknada u visini od 4.500,00 kuna bruto, a potpredsjednicima Gradskog vijeća mjesečna naknada u visini od po 2.625,00 kuna bruto.

Članak 3.

Vijećnik koji neopravdano izostane sa sjednice Gradskog vijeća gubi pravo na mjesečnu naknadu iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Opravdanim izostankom se smatra onaj izostanak koji je u pisanom obliku, usmeno ili telefonski javljen tajniku Gradskog vijeća dan prije zakazanog datuma zasjedanja Gradskog vijeća, a najkasnije do početka sjednice, te ako je izostanak usmeno ili telefonski obrazložen predsjedniku Gradskog vijeća.

Članak 4.

Vijećnicima, predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća kao i vanjskim članovima radnih tijela Gradskog vijeća pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, te troškovi putovanja shodno pravu kojeg ostvaruju zaposlenici gradske uprave.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-12

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr