SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

32.

Na temelju čl. 28., st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 22 Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni

tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I.Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 27. siječnja 2014. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 2 od 31. siječnja 2014. godine, a izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. usvojene su na sjednici Gradskog vijeća 15.prosinca 2014. godine, te objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 41 od 24. prosinca 2014. godine.

II.OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Ovo Izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-10

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr