SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

30.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,136/12 i 157/13 i 152/14), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09,13/13, 31/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, donosi

PROGRAM
UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se sredstva spomeničke rente za 2015. godinu za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina na području Grada Raba.

Članak 2.

Svrha Programa utroška ostvarenih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno - povijesnih cjelina te konzervatorsko - restauratorski radovi.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Raba te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude Grada Raba.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2015. godinu u iznosu od 240.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi:

1. Popravak crkve Sv. Franje iznos od 40.000,00 kuna i

2. Uređenje crkve Sv. Katarine iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-6

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr