SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

28.

Na temelju članaka 19. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12 i 94/13), te članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13 i 31/13), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 24. travnja 2015.godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU I TEHNIČKOJ
KULTURI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim aktivnostima:

-djelovanje sportskih klubova i udruga,

-stručni rad u sportu i tehničkoj kulturi,

-sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvo nad sportskim manifestacijama i natjecanjima,

-poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture,

-poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti građana,

-održavanje i opremanje sportskih objekata

-uređenje dječjih igrališta

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.401.270,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1. Tekući projekt: Održavanje javnih površina: 35.000,00 kn i to:

-Održavanje igrališta malih sportova: 15.000,00 kn

-Održavanje dječjih igrališta: 20.000,00 kn

2. Aktivnost: Udruge tehničke kulture: 940,00 kn

3.Aktivnost: Sportske udruge i manifestacije: 829.930,00 kn

4.Aktivnost: Održavanje i opremanje sportskih objekata: 317.000,00 kn

5.Kapitalni projekt: Uređenje i održavanje sportskih objekata: 226.400,00 kn

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta i tehničke kulture na području Grada Raba. Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenja programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i tehničkoj kulturi, troškova organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanja sportskih objekata i dječjih igrališta.

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Gradonačelnik kao izvršitelj Proračuna Grada Raba za 2015. godinu, a namjensko korištenje proračunskih sredstava pratit će

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti.

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 2. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije do 1. ožujka 2016. godine.

Članak 6.

Upravni odjel prati i nadzire izvršenje Programa i namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-4

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr