SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD RAB

25.

Na temelju članka 22. statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA
PRIHODA I PRIMITAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA

Točka 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2014. godine.

Točka 2.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Raba za 2014. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 14.933.108,24 kuna.

Točka 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz točke 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

2015. godine iznos od 470.957,00 kuna,

2016. godine iznos od 2.423.143,81 kunu,

2017. godine iznos od 3.579.705,81 kunu,

2018. godine iznos od 4.229.655,81 kunu i

2019. godine iznos od 4.229.645,81 kunu.

Točka 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz točke 2. ovog Programa utvrđuju se slijedeće mjere :

-prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,

-prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,

-preuzimanje novih dugoročnih obveze samo uz osigurane izvore financiranja,

-kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,

-izrada plana ušteda odjela gradske uprave i korisnika proračuna,

-ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,

-ostvarenje prihoda po posebnim propisima,

Izvori iz kojih će se podmiriti manjak prihoda i primitaka po godinama

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Točka 5.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/15-01/03

Ur. broj: 2169-01-04-02/4-15-1

Rab, 24. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51280&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr