SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
GRAD ČABAR

6.

Na temelju čl. 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« - urednički pročišćeni tekst 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje čl. 31. st.1, čl. 46. st. 1. i 2, čl. 53. st. 4. i čl. 90. st.1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i čl. 59. i 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09, 28/10, 27/12, 14/13), Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj dana 9. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu
gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/15-01/04

URBROJ: 2108-01/1-15-2

Čabar, 9. travnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr. sc. Josip Malnar v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr