SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 4. Petak, 11. ožujka 2005.
GRAD RAB
6

6.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH i 118/03) i članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću »SORINJ« d.o.o. za trgovinu i usluge, Skupština Trgovačkog društva »SORINJ« d.o.o. na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju direktora Trgovačkog društva
»SORINJ« d.o.o.

I.

MARIN LAZARIĆ, dipl.oec. iz Raba, Lopar 510 imenuje se za direktora Trgovačkog društva »SORINJ« d.o.o. Rab, na vrijeme od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-07

Rab, 1. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr